Fulltext

Advanced search

Browse by

Bruzdovicz, Joanna

1943-
Poland / France

Bruzdovicz, Joanna: Epigramy na skrzypce solo (1964) 7'
Rektorovi Profesorovi Kazimierzowi Sikorskiemu poswiecam

  • PWM, Warszawa 1947 (Irena Dubiska) , 4 pages

Bruzdovicz, Joanna: Suite (1969)